Mini symposium Verklarende Analyse

Van A naar Beter!

Door Samen te reflecteren op ervaren bevorderen de en belemmerende factoren bij het werken met de Verklarende Analyse.

Sjoek de Vries heeft in het kader van haar masterstudie Social Work & Innovation, praktijkonderzoek gedaan naar ‘ervaren bevorderende en belemmerende factoren bij het werken met de Verklarende Analyse in het CJG Noord Veluwe’. Daarmee wil zij bijdragen aan, zoals de titel van haar scriptie al verraadt; In één keer goed. De resultaten delen we graag. We denken namelijk dat zij belangrijke dingen te vertellen heeft waar we van kunnen leren. Doe je mee met het zetten van een volgende stap?

Voor wie?

Voor professionals die werken met jeugdige en hun ouders bij het CJG, de jeugdhulp, het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg. Beleidsmedewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen.

Met medewerking van

  • Sjoek de Vries: Projectleider/initiatiefnemer ZeBra – Het Zeeuws Brabants netwerk voor Jongeren- en Ouder Perspectief (JOP), Lid kernteam en netwerkteam BEN – Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) Zeeland/Brabant, Adviseur inzet ervaringsdeskundigheid – SAM
  • Hilde Tempel: Klinisch psycholoog, directeur/bestuurder Stichting Jeugd Noord Veluwe
  • Peter Dijkshoorn: Kinder-en jeugdpsychiater n.p.. Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor OZJ/VNG/VWS
  • Marjan de Lange: zelfstandig adviseur jeugdhulp, projectleider Ketenbreed leren
  • Marianne Ameshoff: Orthopedagoog Generalist CJG Noord Veluwe
  • Corinne Elgersma en: Jeugd- en gezinswerker CJG Noord Veluwe
  • Willeke Janse: Jeugd- en gezinswerker CJG Noord Veluwe

Opgeven

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar k.waijboer@cjgnoordveluwe.nl met daarin je naam, de organisatie die je vertegenwoordigt en je functie. Geef daarbij aan of je live meedoet of via de livestream. Je kunt je opgeven tot 23 maart 2023.

Programma

Het programma bestaat uit een afwisseling van delen, inspireren en reflecteren. Sjoek de Vries bijt de spits af door de resultaten van haar
onderzoek te delen. Peter Dijkshoorn en Marjan de Lange zullen daarna reflecteren op de inbreng van Sjoek en daarbij kennis uit onderzoek inbrengen. Vervolgens komen mensen uit de praktijk (Marianne Ameshoff, Corinne Elgersma en Willeke Janse van het CJG Noord Veluwe) aan het woord. Tussen deze onderdelen door sta je met behulp van reflectievragen stil bij je eigen handelen en wat daarin bevorderend en belemmerend is. Na afloop van dit symposium weet je daarom wat jouw volgende stap(je) is in het werken met ouders/jeugdigen aan een verklarende analyse.

Om 12.30 is er een lekkere lunch.

SKJ accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij het SKJ.

Bekijk het volledige programma.

Accordions