Informatie­bijeenkomst Leerlingenvervoer

Bestemd voor:

  • Directies en besturen voor scholen van primair onderwijs
  • Directies en besturen voor scholen van gespecialiseerd onderwijs (sbo, so en vso)
  • Regio Food Valley
  • Regio Zeeluwe
  • Regio Eemland

Beste collega’s,

Het leerlingenvervoer structureel verbeteren? Dat moet ons gaan lukken!
Met elkaar merken we dat het leerlingenvervoer naar het gespecialiseerd onderwijs onder druk staat.
• Er zijn klachten.
• Er zijn onduidelijkheden.
• Er zijn misverstanden.

Het is een maatschappelijk probleem geworden om leerlingen veilig en efficiënt naar school te kunnen laten reizen. Maatschappelijke problemen kunnen alleen opgelost worden vanuit een breed maatschappelijk draagvlak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

U, directeur van een school en/of bestuurder, bent onmisbaar om dit maatschappelijke probleem te verbeteren. Hierbij nodig ik u uit voor een avond waarin we met elkaar een eerste aanzet geven aan de verbetering. Aan het programma werken professionals met veel expertise en betrokkenheid op dit thema mee.

Aanmelden via mail: fortman@donnerschool.nl

Wij hopen u te zien op deze avond met dit belangrijke en zeer actuele en urgente thema.

Programma:

19:30 – 19:45 uur: Welkom door dhr. R. (René) Windhouwer
René is wethouder in de gemeente Nijkerk. De kracht van René ligt in het vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bereiken van de gestelde doelen. Hierbij kiest hij voor een pragmatische en resultaatgerichte procesaanpak. In combinatie met zijn open houding, weet hij anderen in de processen mee te nemen.

19:45 – 20:30 uur: ‘De Verordening Leerlingenvervoer en VNG’ door mevr. C. (Carolien) Aalders
Carolien is auteur van het Basisboek Leerlingenvervoer en stond aan de wieg van de handreiking van de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Carolien is specialist op het leerlingenvervoer en ondersteunt gemeenten bij alle facetten in het vakgebied. Zij doet dit op basis van deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, ruime ervaring, een duidelijke visie op het leerlingenvervoer en flexibiliteit. Zij gelooft in de kracht en flexibiliteit van een kind en daarmee in hun vermogen (enige mate van) zelfstandigheid te ontwikkelen in hun schoolvervoer. Door haar enthousiasme over dit vakgebied weet zij mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.

20:30-22:00 uur: In beweging komen
Er zijn veel spelers actief rondom leerlingenvervoer, maar gemeenten hebben de regie als verantwoordelijke voor de uitvoering ervan. Dit begint bij de aanvraag van leerlingenvervoer bij de consulent. Zijn er mogelijk andere voorzieningen beter toepasbaar op de situatie?
Samenwerkingsverbanden zijn een belangrijke partner voor gemeenten vanwege de zorg die zij leveren.
Kan wellicht worden afgesproken om de zorg naar de leerlingen te brengen i.p.v. de leerlingen uit de klas te halen om naar de zorg toe te gaan? Wat kunnen of moeten scholen doen om het leerlingenvervoer in het juiste perspectief te krijgen? Welke kansen zien wij om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten?

Accordions