Procedure Toelaatbaarheid

Binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind ook een plaats in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs zijn. Met name als het basisonderwijs de onderwijsbehoeften van het kind niet kan beantwoorden. In dat geval kan de school (het schoolbestuur) na goed overleg met de ouders een aanvraag voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij de Zeeluwe indienen.
De Procedure Toelaatbaarheid omschrijft de toelaatbaarheidsprocedure en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Klik hier voor de bijbehorende handleiding.

Belangrijk bij het invullen van het aanvraagformulier is de juiste volgorde:

  1. Allereerst ondertekenen de ouders en de basisschool  het aanvraagformulier.
  2. Vervolgens de beide verplichte deskundigen, waarvan één orthopedagoog is.
  3. Als laatste ondertekent de directeur van de school voor (Speciaal) Basisonderwijs, onder voorwaarde dat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

Schoolbesturen of gemandateerde schooldirecteuren dienen de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in. Klik hier voor een aanvraagformulier. Hier vindt u een voorbeeld van een toelaatbaarheidsverklaring.


Volledig ingevulde aanvraagformulieren worden gezonden naar de beleidsmedewerker van Zeeluwe ileijten@zeeluwe.nl Binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvraag, ontvangen de aanvragende school en de ouders bericht over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring. 

boomlangstrap kopie.jpg