Thuiszitters

Binnen de regio Noord-Veluwe is een protocol thuiszitter vastgesteld.

Een van de afspraken in dit protocol is het feit dat de scholen melding doen van thuiszitters aan het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor het meldingsformulier thuiszitter.

Het samenwerkingsverband wordt eens in de 3 maanden bevraagd door de overheid over het aantal thuiszitters. Voor deze melding heeft het samenwerkingsverband regelmatig contact met de afdeling leerplichtzaken van de gemeenten.

Als aanvulling nog het volgende:

Alle scholen voor primair onderwijs worden uiterlijk per 1 april 2017 aangesloten op het verzuimregister primair onderwijs. Daarin kunnen zij geautomatiseerd deze gegevens uitwisselen met DUO. Momenteel is OC&W bezig om wetgeving te maken om de terugkoppeling over deze verzuimcijfers naar samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Dit proces tot wetgeving duurt naar verwachting 2 tot 3 jaar. Tot dat moment blijft bovengenoemde melding van thuiszitters aan het samenwerkingsverband van kracht.