OVER PASSEND ONDERWIJS BINNEN ZEELUWE

Het algemene doel van het samenwerkingsverband Zeeluwe is om met de gezamenlijke besturen Passend Onderwijs in de regio te organiseren voor alle leerlingen. Ons motto daarbij is:                  Alle kinderen naar de juiste school!

De wet op Passend Onderwijs geeft de schoolbesturen die participeren in de samenwerkingsverbanden de wettelijke opdracht tot zorgplicht. En tot het bieden van een thuisnabije, passende onderwijsplek door het inrichten van onderwijsondersteuning van licht tot zwaar. Voorop staat een doorlopende leerlijn; het primair onderwijs sluit aan op het vervolgonderwijs.

Vanuit het landelijke beleid Passend Onderwijs hebben samenwerkingsverbanden een grote mate van beleidsvrijheid gekregen om het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk in te richten en het daarmee mogelijk te maken aan bovenstaande missie te kunnen voldoen. Binnen Zeeluwe is uitgesproken dat de basisondersteuning van alle deelnemende scholen van een gelijkwaardige, hoge kwaliteit moet zijn. De indicatoren van de onderwijsinspectie vormen daarbij de basis, aangevuld met de indicatoren vanuit de PO-raad en het handelingsgericht werken, dat op alle scholen als uitgangspunt voor de basis- en extra-ondersteuning geldt.