Bezwaren en geschillen

Soms lukt het ouders en school niet om in goed overleg tot een gezamenlijke aanpak te komen of heeft u als ouder geen vertrouwen in de geboden ondersteuning door de school.

In zulke gevallen kunt u bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school.

Als u het niet eens met de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring, de duur of inhoud daarvan, dan kunt u bezwaar maken tegen het samenwerkingsverband. In de geschillen en bezwaarregeling leest u uitvoerig in welke gevallen u bezwaar kunt maken en op welke wijze u daarbij ondersteuning kunt vragen.