Bezwaren en geschillen

Soms lukt het ouders en school niet om in goed overleg tot een gezamenlijke aanpak te komen of heeft u als ouder geen vertrouwen in de geboden ondersteuning door de school. Wij attenderen school en ouders er op dat in zo'n situatie een beroep gedaan kan worden op de Onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Aan hun inzet zijn voor ouders en/of school geen kosten verbonden.

In zulke gevallen kunt u bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school.

Als u het niet eens met de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring, de duur of inhoud daarvan, dan kunt u bezwaar maken tegen het samenwerkingsverband, dat verantwoordelijk is voor de afgifte ervan.

In de geschillen en bezwaarregeling leest u uitvoerig in welke gevallen u bezwaar kunt maken en op welke wijze u daarbij ondersteuning kunt vragen.