Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het Ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Zeeluwe is vastgelegd dat elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft. In het SOP staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden.

Doel van het Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel maakt voor ouders duidelijk op welke ondersteuning ze kunnen rekenen op de school waar ze hun kind aanmelden. En ook om de grenzen aan te geven van de mogelijkheden van deze (extra) ondersteuning. De school schrijft zelf het schoolondersteunings-profiel.

Afspraken:
  • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven;
  • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school;
  • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen;
  • welke extra hulp zij kunnen geven aan uw kind;
  • hoe de school die extra hulp aan uw kind geeft;
  • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind extra hulp nodig heeft.

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De extra hulp is verschillend per school daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school de school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u op zoek naar de beste plek voor uw dochter of zoon Dit is de zorgplicht die de school heeft.

Zie hiervoor ook op deze website scholen/schoolondersteuningsprofiel.

 

 

speelzaal.JPG