Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke (extra) ondersteuning de school kan bieden. Het SOP vinden ouders op de website van de school.

Zie hiervoor ook op deze website scholen/schoolondersteuningsprofiel.
 

 

speelzaal.JPG