Wat betekent zeeluwe hierin voor ouders?

Scholen en ouders/verzorgers hebben elkaar nodig bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Sinds 1 augustus 2014 zijn ouders/verzorgers gelijkwaardige partners en ervaringsdeskundigen bij het vinden van de juiste school voor het kind dat extra ondersteuning nodig heeft.

Overleg en informatie

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij ieder soort van overleg als het gaat om de ondersteuning van hun kinderen. Binnen de scholen, maar ook in de overleggen met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband Zeeluwe. Het is primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om ouders/verzorgers adequaat te informeren over Passend Onderwijs en de bijhorende ontwikkelingen en besluiten.

> vanuit scholen

In eerste instantie worden ouders geïnformeerd door de scholen zelf. Dit gebeurt via de schoolgids, website, nieuwsbrieven, informatieavonden en individuele gesprekken.
Op de websites van alle scholen staat alle informatie over Passend Onderwijs. Ouders/verzorgers vinden hier verdere informatie over zorgplicht, het samenwerkingsverband waartoe de school behoort en het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Ouders/verzorgers  kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten.
Meer informatie hierover vinden ouders/verzorgers op de website van de school (bestuur) of op deze website bij het onderdeel Ondersteuningsplanraad (OPR).

> vanuit het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband sluit aan waar nodig en gewenst. Zeeluwe is een belangrijk contactpunt in de ondersteuning voor scholen en hun besturen. Als het gaat om de communicatie met ouders/verzorgers en hun betrokkenheid:

  1. ondersteunt Zeeluwe ouders/verzorgers als zij een beroep willen doen op het samenwerkingsverband voor advies of ondersteuning; hiervoor kunnen zij terecht bij de directeur-bestuurder;
  2. ondersteunt Zeeluwe ouders/verzorgers die via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht hebben op het ondersteuningsplan;
  3. verspreidt Zeeluwe op regelmatige (kwartaal)basis een nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze nieuwsbrief kunnen ouders/verzorgers ook downloaden;
  4. werkt Zeeluwe samen met jeugdhulporganisaties binnen de acht gemeenten. Deze organisaties bieden ouders/verzorgers informatie en advies rondom opgroeien en opvoeden;
  5. organiseert de Ondersteuningsplanraad thema-avonden voor ouders/verzorgers.
     

 

getimage7.jpg