WAT IS PASSEND ONDERWIJS?

Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Bij Passend Onderwijs staat een doorlopende leerlijn voorop; het primair onderwijs sluit aan op het vervolgonderwijs. Scholen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.