Procedure Toelaatbaarheid

Alleen scholen (basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs kunnen een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring doen. Voorwaarde is dat school en ouders hierover goed overleg hebben gevoerd en bij voorkeur beiden instemmen met de aanvraag.

In de Procedure Toelaatbaarheid wordt de procedure verder uitgelegd.

Belangrijk bij het invullen van het aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring is de juiste volgorde:

1. Allereerst ondertekenen de aanvragende school en de ouders het aanvraagformulier.

2. Vervolgens de twee deskundigen, waarvan één de verplichte orthopedagoog is.

3. Als laatste ondertekent de directeur van de school voor (Speciaal) Basisonderwijs, onder voorwaarde dat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

Het schoolbestuur of de schooldirecteur dient de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in bij de directeur-bestuurder van Zeeluwe.

 

 

 

getimage2.jpg