Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind ook een plaats in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs zijn. Met name als het basisonderwijs de onderwijsbehoeften van het kind niet kan beantwoorden. In dat geval kan de school (of het schoolbestuur) na goed overleg met u als ouders en deskundigen - een orthopedagoog en bijvoorbeeld een arts of psycholoog - een aanvraag voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband Zeeluwe indienen. Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Ouders worden dus nauw betrokken en er wordt handelingsgericht gewerkt vanaf het moment dat er signalen zijn voor de mogelijke inzet van extra ondersteuning.
 

 

meta347.jpg