EXTRA ONDERSTEUNING & HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)

Heeft uw kind extra ondersteuning in de vorm van een arrangement nodig? Dan stelt de school, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Ook staat aangegeven hoe de school, de leerling én de ouders daaraan kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijs en welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is.

montessori 1 kopie.jpg