Passend leren door handelingsgericht werken (HGw)

Als uw kind extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan zorgt de school zo snel mogelijk voor extra hulp voor uw kind. De school kijkt wat de leerkracht nodig heeft om uw kind de juiste ondersteuning te geven en samen met u maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor uw kind. Het ontwikkelperspectief (OPP) is in elk geval binnen zes weken klaar. Dit heet handelingsgericht werken (HGW).

Kort gezegd: Als uw kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het aan problemen ervaart, maar naar wat uw kind aan mogelijkheden heeft en vervolgens aan ondersteuning nodig heeft om dat te ontwikkelen. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met u als ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.

Het plan voor onderwijs en extra hulp voor uw kind heet een arrangement.
Een arrangement kan ook:

  • extra ondersteuning binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs zijn
  • een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) zijn
  • een deeltijdplaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) zijn

Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) is zware ondersteuning, oftewel een intensief arrangement.

Samenwerkingsverband Zeeluwe geeft scholen, naast het budget voor basisondersteuning, de beschikking over de ondersteuningsmiddelen waarmee zij extra ondersteuning op maat kunnen inzetten. Een school kan deze extra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verdiepen met expertise in de school zelf of met expertise van buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen.

 

2 kopie.jpg