Formulieren

Vanaf 4 september 2019 kunnen TLV aanvragen alleen via Tommy ingediend worden. Voorafgaand vraagt u vanaf 3 september via info@zeeluwe.nl eenmalig een inlogcode met wachtwoord hiervoor aan.

 TommyPassend Onderwijs

In het nieuwe schooljaar 2019 -2020 start Zeeluwe met het digitaliseren van de aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen en adviezen door het webbased registratieprogramma ‘Tommy’. De software van Tommy is op maat en wordt geheel afgestemd op de werkwijze van Zeeluwe. Alle aanvragen kunnen inclusief handtekeningen, digitaal worden voorbereid, ingediend en afgegeven. Om het proces van invullen verder te vereenvoudigen kan via een OSO koppeling het gebruikte leerlingvolgsysteem worden ingelezen. De status van een aanvraag kunnen scholen monitoren.

Zeeluwe verwacht met Tommy voor alle stakeholders een AVG proof en kwalitatieve efficiency slag te maken. In juni is de demo van Tommy klaar en wordt deze bij scholen van de begeleidingsgroep als proeftuin uitgezet. De begeleidingsgroep bestaat uit mensen werkzaam in het s(bo), so, commissie Onderinstroom, Gflex, en natuurlijk het team van Zeeluwe. In juli is de testfase klaar en eind augustus staat Tommy klaar voor gebruik. Tommy is zeer gebruiksvriendelijk, zodat er geen aparte trainingsdata nodig zijn.

Een aantal samenwerkingsverbanden in Nederland maakt al gebruik van de programma’s van Town-Software, onder andere: RSV Breda, SWV-de Langstraat, Plein013 en SWV Doetinchem.

Meer informatie kunt u vinden via: http://www.tommy-passendonderwijs.nl/

Op Koers

 Thuiszitter

 

owzk foto kopie.jpg