Hulp bij ondersteuning vanuit Zeeluwe

Op basis van de stand van zaken rond het dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft het bestuur besloten om het steunpunt per 1 augustus 2017 nog niet volledig op te heffen. Dit is op 11 april 2017 ook in de Vergadering van Aangesloten Schoolbesturen besproken.

De functie van het steunpunt is met ingang van 1 augustus 2017 wel ingrijpend gewijzigd, omdat de meeste schoolbesturen al hebben voorzien in de beschikbaarheid van de benodigde expertise om vragen voor onderzoek, begeleiding en andere ondersteuning te beantwoorden.

Voor hulp bij ondersteuning  waar de eigen route (nog) niet gevolgd kan worden of  nog onvoldoende dekkend is, kan de school het samenwerkingsverband Zeeluwe bellen: 0341-740007. Hiervoor is het nodig dat de school het eerste gedeelte van dit aanvraag- en afspraakformulier invult en instuurt naar Zeeluwe via info@zeeluwe.nl.

In samenspraak met Zeeluwe wordt dan de beste route afgesproken en wordt gekeken welke inzet van professionals gewenst is.

Wanneer tot inzet vanuit het zogeheten steunpunt wordt besloten, wordt dit in doel en omvang vastgelegd. Bovendien zal, anders dan voorheen, door betreffende school/schoolbestuur voor de geleverde dienstverlening betaald moeten worden. Per ondersteuningsvraag wordt door Zeeluwe overeenkomstig de afgesproken inzet vanuit de steunpuntfunctie gefactureerd aan betreffende school/schoolbestuur.

Bij de monitoring van het dekkend netwerk in 2018-2019 zullen de ontvangen hulpvragen ook worden meegenomen.

Het doel blijft om het steunpunt conform de afspraken in het Ondersteuningsplan zo spoedig mogelijk geheel te kunnen afbouwen. Dit hangt echter nauw samen met de voortgang in de ontwikkeling van het dekkend netwerk.

 

 

 

 

De Wingerd foto 7.JPG