Procedure Toelaatbaarheid

Binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind ook een plaats in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs zijn. Met name als het basisonderwijs de onderwijsbehoeften van het kind niet kan beantwoorden. In dat geval kan de school (het schoolbestuur) na goed overleg met de ouders een aanvraag voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij de Zeeluwe indienen.
 

Aanvragen voor een TLV kunt u indienen via link https://tommy.zeeluwe.nlHet wachtwoord voor toegang tot Tommy kunt u aanvragen via: eborst@zeeluwe.nl.

 

Schoolbesturen of gemandateerde schooldirecteuren dienen de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring te ondertekenen.

Binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvraag, ontvangen de aanvragende school en de ouders bericht over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring. 

boomlangstrap kopie.jpg