Basisondersteuning en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop de school de basisondersteuning vormgeeft. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Daarmee levert het SOP een bijdrage in de omslag naar het ‘nieuwe denken’ namelijk: in arrangeren en in kaart brengen van het onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit in tegenstelling tot het ‘oude denken’: indiceren op basis van stoornissen bij kinderen.
Het samenwerkingsverband legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen. En dus een dekkend & flexibel onderwijscontinuüm ontstaat.

Medewerkers en ouders vinden het SOP op de website van de school.

blokfluiten op 't Wold kopie.jpg