Externe partners

Onderstaande instellingen en samenwerkingsverbanden werken met ons samen om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen in de regio Noord-Veluwe beter op elkaar af te stemmen.

Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs

Scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Gemeenten

OVERIG

Meer informatie over aanmelding cluster 2 vindt u op de site van Auris

 20151119_131608 kopie.jpg