COmmissie Onderinstroom

Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 2020-2024 vastgelegd dat voor jonge kinderen met zware ondersteuningsvragen een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd kan worden bij de commissie Onderinstroom.

Deze aanvraag kan wettelijk alleen worden gedaan door scholen (basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs) die zijn aangesloten bij Zeeluwe. Dat betekent dat ouders en voorschoolse instellingen, daarbij ondersteund door zowel deskundigen uit de gemeentelijke zorgstructuur (basisteams) als orthopedagogen vanuit het samenwerkingsverband moeten weten wat de juiste school voor dit kind zal zijn. Indien dit (nog) niet duidelijk is, kan aan de commissie Onderinstroom advies worden gevraagd.

Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom wordt bij voorkeur minimaal drie maanden voor de overstap naar onderwijs ingediend; bij deze aanvraag wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bevindingen en adviezen van de deskundigen die reeds bij het kind zijn betrokken. 

Aanvragen voor een TLV onderinstroom, TLV vanuit verlengde onderinstroom en TLV ophoging so naar midden-hoog kunt u indienen via link https://tommy.zeeluwe.nl. Het wachtwoord voor toegang tot Tommy kunt u aanvragen via: eborst@zeeluwe.nl.

De commissie Onderinstroom adviseert de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband over de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaringen; de directeur besluit over de definitieve toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring.

De vergaderingen staan gepland op: 

  • 14 september 2021
  • 7 december 2021
  • 18 januari 2022 
  • 12 april 2022
  • 14 juni 2022

Aanvragen dienen 1 week voor de vergadering iingediend te zijn in Tommy.

Uiterlijk een week na de betreffende vergadering wordt de aanvrager geïnformeerd over het advies van de commissie.

 

LEDEN COMMISSIE

De commissie bestaat uit 6 personen, waarmee de expertise uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is gewaarborgd:

Sieb van der Heide
(voorzitter namens Zeeluwe)

Sandra Kerkhof                            (orthopedagoog generalist, zelfstandig eigen Praktijk Dynamiek Zeewolde, Barneveld en Nijkerk)

Joan Bosma  
(regio expertise manager-De Twijn)

Elja Westerveen                                            (RT-er en IB-er basisschool 't Wold Zeewolde)

Jeannette Kroese                              (orthopedagoog CNS Nunspeet en IB-er basisschool De Petraschool Nunspeet)

Evelien Wingelaar                        (orthopedagoog sbo De Springplank Harderwijk i.o. post-master orthopedagoog generalist)