Ondersteuningsplanraad (OPR)

Om aan criteria van goede medezeggenschap te kunnen voldoen, heeft de wetgever de medezeggenschap ten aanzien van het Ondersteuningsplan in handen gelegd van een nieuw medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad. De helft van de leden wordt gekozen uit het personeel van de scholen, de andere helft bestaat uit ouders.

Taken en bevoegdheden OPR

De Ondersteuningsplanraad heeft in vergelijking met de MR van een school een beperkt aantal bevoegdheden, waarvan de belangrijkste het instemmingsrecht is ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan. Daarnaast kan de OPR het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook heeft de OPR de beschikking over een plaats in het toezichthoudende deel van het bestuur. Op voordracht van de OPR is de heer Pieter den Besten (voormalig wethouder in Harderwijk) benoemd als toeziend bestuurslid van Zeeluwe. Hij houdt specifiek toezicht namens de OPR.

De formele basis van de OPR van Zeeluwe wordt gevormd door:

  1. Reglement OPR
  2. Huishoudelijk reglement OPR
  3. Statuut OPR

De Ondersteuningsplanraad bestaat per 21-1-2021 uit:

OudergeledingGemeenteLeerkrachtengeledingGemeente
Peter Bos (voorzitter)HarderwijkChristine Koornberg-WindNunspeet
Ria van der LouwHarderwijkBertine BouwEpe
Julian MesritsHarderwijkChristine WestenengNijkerk
Lianne Huis in 't Veld (secretaris)HarderwijkYvonne van der HeidenElburg
Joost VerhoeffHardeerwijkAstrid MedendorpZeewolde
Johan de KruijffNijkerkJurgen van ReePutten
Gerko van VeenNunspeetHester StokmanErmelo
Meinie de VriesHarderwijkHetty SwagerElburg

 De OPR is bereikbaar via Sieb van der Heide ambtelijk secretaris: srvdheide@zeeluwe.nl