Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan (OP) beschrijft het samenwerkingsverband de manier waarop Zeeluwe zorgt voor een inhoudelijk passend onderwijsaanbod, voor snelle en adequate hulp en ondersteuning, zo min mogelijk bureaucratie, voor korte lijnen en een transparante verdeling van middelen in een organisatorisch en financieel systeem dat het geven van Passend Onderwijs beloont.

Het nieuwe Ondersteuningsplan 2016-2020 is op 21 april goedgekeurd door de aangesloten schoolbesturen. De OPR heeft op 21 april instemming verleend.

Na goedkeuring/instemming door besturen en OPR is het Ondersteuningsplan 2016-2020 naar de inspectie van het onderwijs gestuurd en is het vanaf 1 aug 2016 het formele ondersteuningsplan van Zeeluwe.

 Download hier het inmiddels vastgestelde Ondersteuningsplan 2016-2020

Presentatie Ondersteuningsplan 2016-2020 juni 2016

foto De Twijn 2.jpg