Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan (OP) beschrijft het samenwerkingsverband de manier waarop Zeeluwe zorgt voor een inhoudelijk passend onderwijsaanbod, voor snelle en adequate hulp en ondersteuning, zo min mogelijk bureaucratie, voor korte lijnen en een transparante verdeling van middelen in een organisatorisch en financieel systeem dat het geven van Passend Onderwijs beloont.

Het nieuwe Ondersteuningsplan 2020-2024 is op 13 februari goedgekeurd door de aangesloten schoolbesturen. De OPR heeft op 16 maart instemming verleend.

Na goedkeuring/instemming door besturen en OPR is het Ondersteuningsplan 2020-2024 naar de inspectie van het onderwijs gestuurd en is het vanaf 1 aug 202020 het formele ondersteuningsplan van Zeeluwe.

Download hier het inmiddels vastgestelde Ondersteuningsplan 2020-2024.

Presentatie Ondersteuningsplan 2020-2024

foto De Twijn 2.jpg