zeeluwe 

 

Samen werken aan optimale ontwikkeling van alle kinderen 

Alle kinderen in onze regio hebben voor een optimale ontwikkeling recht op de ondersteuning die ze nodig hebben. Binnen Zeeluwe zetten we ons daar allemaal voor in. De komende periode zal de kwaliteit van passend onderwijs worden versterkt door de aanscherping en het verder uitbouwen van de onderlinge samenwerking, tussen scholen in de buurt, schoolbesturen in de regio, lokale en regionale settingen, tussen onderwijs en jeugd. Dat vraagt om een open en alerte houding van iedereen, bijvoorbeeld van leerkrachten voor kinderen, van schoolbesturen voor elkaar, van scholen voor ouders of van professionals van verschillende disciplines voor elkaar. Niemand kan passend onderwijs alleen verzorgen; we hebben elkaar nodig. Alle deelnemers in het samenwerkingsverband nemen daarom graag de verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in het geheel. Die verantwoordelijkheid is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij alle deelnemers helder zijn over de bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling van het kind. Verantwoording leggen we in het samenwerkingsverband (SWV) af aan elkaar.

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen.

 

 

 

 

 

 

Over Zeeluwe

Ondersteuningsplan 2020-2024

Presentatie ondersteuningsplan 2020-2024

 

Team Zeeluwe

Wilfred de Vries directeur-bestuurder      wdvries@zeeluwe.nl

Irene Leijten beleidsadviseur   ileijten@zeeluwe.nl

Han Schipper medewerker TLV en Thuiszitters                 hschipper@zeeluwe.nl

Ellen Borst management assistent commissie Onderinstroom, melding verlengde onderinstroom  eborst@zeeluwe.nl

Jacco Nieuwschepen controller  jnieuwschepen@zeeluwe.nl

Algemene vragen: info@zeeluwe.nl

Facturen: administratie@zeeluwe.nl