logo zeeluwe.png

 

Samen werken aan optimale ontwikkeling van alle kinderen 

Alle kinderen in onze regio hebben voor een optimale ontwikkeling recht op de ondersteuning die ze nodig hebben. Binnen Zeeluwe zetten we ons daar allemaal voor in. De komende periode zal de kwaliteit van passend onderwijs worden versterkt door de aanscherping en het verder uitbouwen van de onderlinge samenwerking, tussen scholen in de buurt, schoolbesturen in de regio, lokale en regionale settingen, tussen onderwijs en jeugd. Dat vraagt om een open en alerte houding van iedereen, bijvoorbeeld van leerkrachten voor kinderen, van schoolbesturen voor elkaar, van scholen voor ouders of van professionals van verschillende disciplines voor elkaar. Niemand kan passend onderwijs alleen verzorgen; we hebben elkaar nodig. Alle deelnemers in het samenwerkingsverband nemen daarom graag de verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in het geheel. Die verantwoordelijkheid is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij alle deelnemers helder zijn over de bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling van het kind. Verantwoording leggen we in het samenwerkingsverband (SWV) af aan elkaar.

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen.

Bereikbaarheid kantoor Zeeluwe tot zomervakantie 2021

Binnen het kantoor van Zeeluwe zijn we aan het zoeken hoe we de dienstverlening en bereikbaarheid zo goed mogelijk vorm kunnen geven, ook in deze periode. Regelmatig staan mensen in de “wacht” of is de betreffende collega in overleg en daardoor niet bereikbaar. Daarnaast werken alle collega’s binnen het kantoor van Zeeluwe parttime.

Om meer lijn aan te brengen in de vragen en daarop adequaat te kunnen reageren, is het verzoek om met name bij dringende zaken te bellen en andere zaken te mailen, waarbij het streven is binnen 3 werkdagen op de (aan)vraag te reageren.

 

 

 

 

 

 

 

Zeeluwe in vogelvlucht video


Ondersteuningsplan 2020-2024  in pdf


Presentatie ondersteuningsplan 2020-2024

 

 

Team Zeeluwe

Wilfred de Vries directeur-bestuurder            wdvries@zeeluwe.nl

Irene Leijten beleidsadviseur                beleidszaken rondom OP en Kwaliteitszorg              ileijten@zeeluwe.nl

Han Schipper medewerker TLV, Thuiszitters en leerlingzaken                                                      hschipper@zeeluwe.nl

Ellen Borst managementassistent                  commissie Onderinstroom en melding verlengde onderinstroom eborst@zeeluwe.nl

Jacco Nieuwschepen controller  jnieuwschepen@zeeluwe.nl

Algemene vragen: info@zeeluwe.nl

Facturen: administratie@zeeluwe.nl