onze samenwerking

Zeeluwe is het samenwerkingsverband van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 38 schoolbesturen met ongeveer 22.000 leerlingen opgenomen. Klik hier voor het overzicht van de aangesloten scholen.

Alle aangesloten partijen willen inspelen op de specifieke onderwijszorgbehoeften van kinderen en jongeren met een accent op preventie. Ons uitgangspunt: één kind (jongere) en één goed afgestemd plan, dat door de samenwerkende ketenpartners uitgevoerd zal worden. Ieder kind en elke jongere heeft recht op onderwijs en zorg op maat. We delen de wens om:

  • transparant te zijn in procedures,
  • het aantal regels te minimaliseren,
  • expertise te ontwikkelen en te delen,
  • met elkaar en met ouders/verzorgers samen te werken en
  • goed functionerende bestaande structuren te respecteren.

Kijk bij Externe partners voor een overzicht van de samenwerkende partijen in de regio.

img2228.jpg