logo zeeluwe.png

 

Samen werken aan optimale ontwikkeling van alle kinderen 

Alle kinderen in onze regio hebben voor een optimale ontwikkeling recht op de ondersteuning die ze nodig hebben. Binnen Zeeluwe zetten we ons daar allemaal voor in. De komende periode zal de kwaliteit van passend onderwijs worden versterkt door de aanscherping en het verder uitbouwen van de onderlinge samenwerking, tussen scholen in de buurt, schoolbesturen in de regio, lokale en regionale settingen, tussen onderwijs en jeugd. Dat vraagt om een open en alerte houding van iedereen, bijvoorbeeld van leerkrachten voor kinderen, van schoolbesturen voor elkaar, van scholen voor ouders of van professionals van verschillende disciplines voor elkaar. Niemand kan passend onderwijs alleen verzorgen; we hebben elkaar nodig. Alle deelnemers in het samenwerkingsverband nemen daarom graag de verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in het geheel. Die verantwoordelijkheid is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij alle deelnemers helder zijn over de bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling van het kind. Verantwoording leggen we in het samenwerkingsverband (SWV) af aan elkaar.

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen.

hET KANTOOR VAN zEELUWE IS GESLOTEN I.V.M. DE HERFSTVAKANTIE VANAF 15 OKTOBER T/M 24 OKTOBER 2021

Het team van Zeeluwe wenst u een fijne herfstvakantie!

 herfstvakantie.jpg

 

Zeeluwe in vogelvlucht video


Ondersteuningsplan 2020-2024  in pdf


Presentatie ondersteuningsplan 2020-2024

 

BEREIKBAARHEID ZEELUWE

 

Bereikbaar via telefoon

maandag t/m donderdag 9.00 uur-13.00 uur 0341-740007

BEREIKBAAR VIA mail

Wilfred de Vries directeur-bestuurder:   wdvries@zeeluwe.nl

Irene Leijten beleidsadviseur beleidszaken rondom OP en Kwaliteitszorg: ileijten@zeeluwe.nl

Han Schipper medewerker TLV, thuiszitters, leerlingzaken en commissie Onderinstroom: hschipper@zeeluwe.nl                   

Ellen Borst managementassistent en melding verlengde onderinstroom: eborst@zeeluwe.nl

Jacco Nieuwschepen controller:  jnieuwschepen@zeeluwe.nl

Algemene vragen kunnen gestuurd worden naar: info@zeeluwe.nl

Facturen kunnen gestuurd worden naar: administratie@zeeluwe.nl